/ Ukwelashwa Okuphuthumayo /
Okuhlukile Kwekhwalithi Ukuphatha Incwadi Ejwayelekile
Leli bhuku elivamile elokusiza amakhasimende axazulule futhi abhekane nezinkinga ngokushesha nangcono uma ethola izinkinga zesikhunta noma zomkhiqizo ngemva kokuzithola
isikhunta noma umkhiqizo wokugcina, ukuze ugweme ukulahlekelwa kumakhasimende futhi ugweme umthelela. ukukhiqizwa kwekhasimende ngenhloso.